هنر فیلم مستند تجربی انیمیشن

یک فیلم مستند وانمود می‌کند که اطلاعاتی واقعی درباره‌ی جهان بیرون از فیلم به‌ دست می‌دهد. برای مثال، مستند پرایمری از ما می‌خواهد که آن را به‌ عنوان گزارشی واقعی از مبارزات انتخاباتی جان کندی و هیوبرت همفری برای برنده شدن در نامزدی ریاست جمهوری از سوی حزب دموکرات به حساب بیاوریم . فیلم‌های مستند نوعاً در مقابل فیلم‌های داستانی قرار می‌گیرند. چه چیزی باعث می‌شود باور کنیم که فلان فیلم مستند است؟