مستند از فیلمنامه تا تدوین

«مستند؛ از فیلم نامه تا تدوین» حاصل مجموعه سمینارها و سخنرانی هایی است که نگارنده در مدرسه ی ملی فیلم استرالیا و بعدها در دانشگاه استنفورد برگزار کرده است. نویسنده در این کتاب به شما کمک میکند که چه بگوییم و نشان دهیم و چطور این دو کار را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.
کتاب حاضر در مورد چگونگی روایت و بیان روایاتی تکان دهنده و تاثیرگزار از آدم های جالب و جذاب، اعم از قهرمان و ضدقهرمان است.
هدف آلن روزنتال در این کتاب تاکید بر فرآیندی است که در مستندسازی بسیار حائز اهمیت است؛ تدوین. او در این کتاب می کوشد علاوه بر مستندسازان عرصه فیلم، مستندسازان عرصه ویدئو را نیز مخاطب قرار دهد. «مستند؛ از فیلم نامه تا تدوین» ترجمه ی بخش های دوم، سوم، چهارم و پنجمِ کتاب «نویسندگی، کارگردانی و تولید فیلم های مستند» نوشته «آلن روزنتال» است، که ترجمه ی بخش اول همین کتاب با عنوان «مستند؛ از ایده تا فیلم نامه» پیش از این منتشر شده است.