نوشته‌ها

پندار فیلمپندار فیلم

درآمدی کوتاه بر فیلم مستند

کتاب درآمدی کوتاه بر فیلم مستند برای آن دسته از خوانندگان نوشته شده که از تماشای فیلم مستند لذت می برند ومایل هستند بیشتر درباره ی این نوع فیلم بدانند وبه دیگران نیز آموخته های خود را منتقل کنند.