نوشته‌ها

پندار فیلمپندار فیلم

مستند از ایده تا فیلمنامه

او با اين اعتقاد كه مستند سازي را بايد در عمل و از طريق آزمون و خطا آموخت، كوشيده است تا در حل بعضي از مشكلات و مسايلي كه در حين كارِ دشوار اما جذابِ مستندسازي پيش مي‌آيد به فيلمسازان و به‌ويژه فيلمنامه‌نويسان كمك كند.