نوشته‌ها

پندار فیلمپندار فیلم

مستند در عمل

«مستند در عمل» در شش فصل  نوشته شده و می تواند برای همه کاربردی باشد اما برای کسانی که تازه وارد این عرصه شده اند نکات ارزشمند تری به نسبت بقیه دارد. ضمن اینکه راهکارهایی برای جذب سرمایه را به فیلمسازان جوان نشان می دهد.