نوشته‌ها

پندار فیلمپندار فیلم

قصه گویی در فیلم مستند

در این کتاب روش­هایی می­یابد برای دست­یابی به هدف جذب مخاطب، از طریق قصه ­گویی و پرداخت ماهرانه ­ی روایتی یگانه