نوشته‌ها

پندار فیلمپندار فیلم

صفر تا صد مصاحبه در فیلم مستند

در این کتاب شیوه‌های انجام مصاحبه‌ی مناسب برای فیلم مستند بیان شده است.