نوشته‌ها

پندار فیلمپندار فیلم

مستند از ایده تا فیلمنامه

او با اين اعتقاد كه مستند سازي را بايد در عمل و از طريق آزمون و خطا آموخت، كوشيده است تا در حل بعضي از مشكلات و مسايلي كه در حين كارِ دشوار اما جذابِ مستندسازي پيش مي‌آيد به فيلمسازان و به‌ويژه فيلمنامه‌نويسان كمك كند.
پندار فیلمپندار فیلم

مستند از فیلمنامه تا تدوین

کتاب حاضر در مورد چگونگی روایت و بیان روایاتی تکان دهنده و تاثیرگزار از آدم های جالب و جذاب، اعم از قهرمان و ضدقهرمان است.