فیلم مستند عینی؟

این کتاب، نظام آموزشی آلمان را در مورد نحوه آموزش ایدئولوژیک سخت مورد انتقاد قرار می دهد.در واقع پرفسور’ادوارد براون’ استاد تعلیم و تربیت دانشگاه مونیخ با بررسی فیلم های گزینشی مدارس آلمان و نحوه ارائه آنها در کلاس های درس سنین ۱۳ تا ۱۵ سال به این نتیجه رسید که مسوولان مدرسه محتوای فیلم ها را تحت عنوان بی طرف و مستند صرف،به دانش آموزان القاء می کنند.
وی موضوع اخیر را بی ارتباط با نگرش امروز جامعه جوانان آلمان در خصوص جهان سوم و اعتقادات نژادپرستی نمی داند از این رو مولف،فیلمی درباره کارگران معادن در بولیوی،پیش بینی شده برای درس جغرافیا را برای بررسی انتخاب می کند.تضادهای برخواسته از فیلم،جزوات راهنما،دیدگاه های مربیان آموزشی و اینکه چگونه فیلم و جزوات به طور پیچیده به القاء نظرات می پردازد،مطلبی است که در کتاب’فیلم مستند عینی؟’ مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.این کتاب در ۱۴۵ صفحه در قطع وزیری تهیه شده است و آخرین نوبت چاپ آن در کشور آلمان مربوط به سه سال گذشته است.’تحلیل روابط آشکار و پنهان در فیلم’،’آشکارسازی واقعیت پنهان ‘و’سرمایه گذار خارجی کیست؟’ از جمله عناوین این کتاب هستند.’بهزاد موسوی امین’ پیش از این کتاب های متعددی با موضوعات هنری چون ‘پیکرسازی در زمان’،’مونتاژ تصویر و صدا’،’عکاسی شب’ و’کادربندی در عکاسی’ را ترجمه کرده است.