چگونه برای فیلم مستند فیلمنامه بنویسیم

موضوع کتاب، آموزش روش‌های درست فیلمنامه نویسی برای فیلم مستند است. در این کتاب، اصول فیلمنامه نویسی پیش از شروع تصویربرداری و پس از پایان تصویربرداری آموزش داده شده است. هدف کلّی نگارنده، انتقال اصول مهم و پایه‌ای سینمای مستند به علاقه‌مندان بوده است. این مجموعه با حمایت مسئولین انجمن PSBT در هند و یونسکو، در سال ۲۰۰۷ آماده شده و به‌صورت آن لاین بر روی اینترنت قرار گرفته است. مطالب اثر در هفت فصل تدوین شده و طی آن تفاوت‌های نوشتن برای فیلم مستند، سبک‌های مختلف فیلم مستند، عناصر ضروری فیلمنامه‌نویسی، فرمت فیلمنامه و … تشریح شده است.