پندار فیلمپندار فیلم

منشور اخلاق حرفه ای گروه فیلمسازان پندار

این منشور به منظور پایبندی، حفظ، اشاعه و اعتلای فرهنگ حرفه ای اعضای گروه فیلمسازان پندار، تدوین گردیده است . وبر مبنای باورها و ارزش های اسلامی ایرانی ،و افزایش باور توانمندی در کار جمعی خود را ملزم به رعایت اصول و مفاد زیر می دانیم:

الف- اصول حاکم بر منشور:
– اصل برابری : همه اعضا در گروه دارای شرایط برابرند و باید با هم در شرایط مشابه رفتار یکسان داشت .
– اصل حاکمیت قانون : همه فعالیت ها میبایست بر اساس احترام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ و انجام شود.
– اصل احترام و اعتماد: کلیه اعضا در تعاملات و خود باید به احترام، رفتار نمایند . وبه انتظارات و احساسات دیگران اهمیت قائل شوند و بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل کنند.
– اصل شفافیت: تمامی اعضا ملزم میگردند تا در مورد پروژه ها، انجام امور، وظایف محوله و همچنین در خصوص امور محتوایی ایده ، سناریو، متن، تحقیق، با یکدیگر شفاف و بدون پرده پوشی تعامل داشته باشند.
– اصل پاسخ گویی: تمامی اعضا در هر موقعیت کاری که قرار می گیرند میبایست نسبت به وظیفه خود احساس مسؤلیت داشته، و خود را در برابر مدیر پروژه و گروه نسبت به ارتقا کیفی و نیز تعهد زمانی، پایبند بدانند.
– اصل عدم سوء استفاده از موقعیت: اعضا نباید از اختیارات ،اطلاعات ومنابع گروه، برای منافع شخصی یا گروه خاصی استفاده نمایند . اختیارات باید فقط برای انجام وظایف محوله و در جهت مصالح گروه به کار گرفته شوند.
– اصل تعهد و وفاداری: کلیه اعضا خود را متعهد می دانند تا به، مسؤلیت ها و ضوابط حرفه ای تولید محتوا وفادار باشند و با علاقه مندی و تمام توان، از طریق انجام صحیح وظایف و مسئولیت ها در راستای تحقق اهداف تلاش کنند.
– اصل به کار گیری مهارت و تخصص در کار جمعی: کلیه اعضا تلاش می نمایند تا تمام توان فنی، تخصصی و حرفه ای خویش را برای انجام بهینه امور در صورت نیاز در پروژههای مشترک، به کار گیرند.

ب- مفاد منشور:
– همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرار داده و برآنچه که خداوند، امر یا از آن نهی می کند، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.
– به رعایت نظام و انضباط در انجام فعالیت ها و حضور به موقع توجه نماییم.
– برای وظایف و مسئولیت ها ،پشتکار و جدیت داشته و آن ها را با دقت، صحت و به موقع انجام دهیم.
– سعی نماییم تا دانش خود را در زمینه فعالیت های تخصصی، به روز نگه داشته و آن ها را با توانمندی وابتکار خود در انجام فعالیت های حرفه ای به کار گیریم.
– به ایده ها و افکار جدید ،ارزش قائل شده و برای اجرایی کردن آن ها به شکل منطقی تلاش کنیم.
– از منابع امکانات، تجهیزات و سرمایه ها نرم افزاری و سخت افزاری، حفاظت نموده و در استفاده مؤثر و مطلوب از آن ها بکوشیم.
– روحیه انتقادپذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصت و منبعی گران بها، برای بهبود عملکرد و ا صلاح فعالیت هایمان بدانیم.
– تلاش نماییم با ایجاد ارتباط مناسب و ارائه خدمت بهتر، تصویری مثبت از گروه در اذهان ایجاد کنیم.
– سعی کنیم تا فرهنگ برادری و گره گشایی از مشکلات اعضای گروه را، نزد یکدیگر نهادینه کنیم.
– روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده و در انجام فعالیت های گروهی مشارکت جو و مشارکت پذیر باشیم.
– افزون بر پرداخت دستمزدها به عوامل پروژه، میبایست روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نماییم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم.
– دانش، تجربه و توانمندی های خود را با سعه صدر در اختیار همکاران قرار داده و در ارتقای توانمندی های آنان کوشا باشیم.
– تا حد ممکن در حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نماییم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان پرهیز کنیم.

موارد فوق را با دقت مطالعه کرده و آن ها را قبول می نمایم و تمامی تلاش و توان خود را،برای برآورده کردن آن ها به کار خواهم برد، بدیهی است عدم رعایت مفاد فوق به منزله خروج من از گروه فیلمسازان پندار است. توفیق در عمل به این منشور را از خداوند متعال خواستارم.