مستند در عمل

 «مستند در عمل» در شش فصل  نوشته شده و می تواند برای همه کاربردی باشد اما برای کسانی که تازه وارد این عرصه شده اند نکات ارزشمند تری به نسبت بقیه دارد. ضمن اینکه راهکارهایی برای جذب سرمایه را به فیلمسازان جوان نشان می دهد.
ارد عطار پور هم با اشاره به تفاوت های سرمایه گذاری برای ساخت فیلم مستند در ایران با کشورهای اروپایی و همچنین غیر عملی بودن برخی راهکارهای ارایه شده در کتاب برای جذب سرمایه عنوان کرده: نویسنده کتاب از آن جایی که یک تهیه کننده  است از  این دیدگاه به بسیاری از موضوعات پرداخته و  مسئله سرمایه گذاری را از زمان جرقه زدن ایده در ذهن کارگردان تا ساخت و پخش آن مد نظر قرار داده است.
عطار پور وجود مثال های زیاد از پشت صحنه فیلم های مستند در این کتاب را ارزشمند و قابل درک برای کسانی که می خواهند مستند بسازند دانست ودر کتاب «مستند در عمل » فنون فیلم سازی به صورت عمیق و پیچیده بررسی نشده اما مصادیق ذکر شده در آن می تواند در شناخت مشکلات ساخت یک مستند کمک کننده باشد.
او  با تاکید بر اینکه مستندسازان تازه کار می توانند مخاطبان اصلی این کتاب باشند این نکته را به مفهوم غیر مفید بودن کتاب  برای فیلمسازان حرفه ای ندانست.