مستند از ایده تا فیلمنامه

کتاب «مستند؛ از ایده تا فیلمنامه» نوشته‌ «آلن روزنتال»، بخش اول از کتابِ «نویسندگی، کارگردانی و تولید فیلم‌های مستند(Writing, Directing And Producing Documentary Films And Videos) است .آلن روزنتال در پی یک اعتراف صادقانه و صمیمی با این مفهوم که هیچ‌ گاه نتوانسته به کتاب های راهنمای عملی یا به اصطلاح کتاب های «چگونه؟» اعتماد کند، حال چه مورد چگونه عشق بورزیم باشد و یا چگونه پولدار شویم. در ارتباط با نوشتن فیلمنامه‌ مستند نیز خود نتوانسته است کتاب راهنمای ویژه‌ای را به نگارش درآورد؛ با این همه او با این اعتقاد که مستند سازی را باید در عمل و از طریق آزمون و خطا آموخت، کوشیده است تا در حل بعضی از مشکلات و مسایلی که در حین کارِ دشوار اما جذابِ مستندسازی پیش می‌آید به فیلمسازان و به‌ویژه فیلمنامه‌نویسان کمک کند.به نوعی می‌توانچنین ادعا کرد که کتاب حاضر چکیده‌ همه حرف‌ها، سخنرانی‌ها و نوشته‌هایی است که روزنتال در همایش‌های مختلف مربوط به سینما و مراکز دانشگاهی مرتبط با مسایل فیلممستند و فیلمنامه‌نویسی مطرح کرده است. تدارک عمل، آغاز کار، نگارش پیش‌نویسفیلمنامه، تحقیق، شکل دادن به فیلم، شروع با طرح مقدماتی و تکمیل طرح مقدماتی ازجمله بخش‌های مختلف کتابِ مستند؛ از ایده تا فیلمنامه هستند که خواندن آن به‌ویژهبرای دانشجویان رشته‌ سینما و کارگردانی فیلم مستند می‌تواند بسیار مفید و ثمربخشباشد.