قصه گویی در فیلم مستند

 در این کتاب روش­هایی می­یابد برای دست­یابی به هدف جذب مخاطب، از طریق قصه ­گویی و پرداخت ماهرانه ­ی روایتی یگانه، که نه تنها موضوع فیلم بلکه درون­مایه­ ها و ذهن خلاق پشت آن را نیز صادقانه به تماشاگر نشان دهد. قصه­ گویی در فیلم مستند، دامنه­ ای از گزینش­های خلاقانه درباره ­ی ساختار فیلم، سبک، انتخاب بازیگر و از این قبیل را در بر می­گیرد. قصه- با شخصیت­های خوش­ پرداخت، تنش ناشی از تعارض، و یک گر­ه­ گشایی پذیرفتنی مغز بیش­تر مستند­های برجسته است. قصه برای بسیاری از برنامه ­سازان و سرمایه­ گذاران یک ضرورت انکار ناپذیر است. حتی تهیه­ کنندگانی که مخاطبان خاص را هدف قرار داده ­اند نیز با یک قصه ­پردازی خوب می­توانند فیلم نیرومندتری بسازند. اما مستند ساز از کجا یاد بگیرد قصه­ های قوی بسازد؟ قفسه ­ی کتاب­فروشی­ها پر است از کتاب­هایی درباره ­ی قصه و ساختار در فیلم­های دراماتیک؛ اما مستند ساز با واقعیت کار دارد، نه با افسانه، ما اجازه نداریم از خودمان طرح و پیرنگ بسازیم یا دگرگونی شخصیت را جعل کنیم. این کتاب برخی از اصول اولیه­ ی قصه ­گویی مستند را به خواننده ارائه می­کند. به علاوه، با مثال­های گوناگون نشان می­دهد که قصه ­پردازی خوب یک راهبرد است، نه کلیشه و قالب.