صفر تا صد مصاحبه در فیلم مستند

 اهمیت مصاحبه، بی‌توجهی به برخی از نکات مهم آن و همچنین اشتباهات رایج در این کار، محمد دیماسی را بر آن داشت تا در «صفر تا صد مصاحبه در فیلم مستند» به معرفی تکنیک‌ها و شیوه‌های صحیح اجرای مصاحبه تصویری بپردازد. مصاحبه یکی از ابزارهای مهم روایت در عرصه مستند سازی است.

در این کتاب شیوه‌های انجام مصاحبه‌ی مناسب برای فیلم مستند بیان شده است. این کتاب محصولی هوشمندانه درباره هنر مستند‌سازی و مهارت مصاحبه در مطبوعات است. گذشته از مسائل فنی و نظری درباره مصاحبه، به برخی نکات اخلاقی نیز اشاره شده است تا همچون چراغی برای راهنمایی مستندسازان باشد.