راهنمای نگارش فیلمنامه

راهنمای نگارش فیلمنامه، یورگن ولف و کری کاکس، ترجمه عباس اکبری می‌باشد. کتاب راهنمای نگارش فیلمنامه، کتابی آموزشی است برای کسانی که قصد ورود به دنیای فیلمنامه‌نویسی را دارند. کتابی برای بررسی مقدماتی‌ترین نکات فیلمنامه‌نویسی تا حرفه‌ای‌ترین آنها. شامل نمونه‌های فیلمنامه، مصاحبه با فیلم نامه‌نویسان بنام و آموزش‌های فوق‌العاده که که خواننده را با دنیای فیلمنامه‌نویسی آشنا می‌کند و علاقمندان به آن را به دانشی مجهز می‌کند که بتوانند با بکارگیری نکات کتاب، کیلومترها از رقبای خود جلوتر روند. این اثر درسه بخش تدوین شده است. بخش اول شامل فصل اول تا ششم است که مبانی فیلمنامه‌نویسی را در بر دارد. در این شش فصل خواننده اصول و عناصر اصلی فیلمنامه‌نویسی را خواهد آموخت و با موضوعاتی چون روش دستیابی به فکر اولیه خوب، خلق شخصیت، ساختاربندی طرح، نوشتن طرح و خلاصه سکانس و فیلمنامه آشنا می‌شود. با مطاله این بخش علاقمندان می‌توانند داستانی را به طرزی موثر در قالب فیلمنامه بیان کنند. بخش دوم شامل فصل هفتم تا سیزدهم روش به کارگیری مهارت‌های فیلمنامه‌نویسی را در زمینه نگارش فیلمنامه در قالب‌های مختلف‌ تلویزیونی پوشش می‌دهد و خواننده قادر خواهد بود با بکارگیری این روش‌ها مهارت اصولی فیلمنامه‌نویسی را برای نگارش انواع قالب‌های فیلمنامه اعمال کند. بخش سوم از فصل چهاردهم تا شانزدهم روش فیلمنامه‌نویس ماندن در این حرفه را شرح می‌دهد که غالباً مورد توجه است و مواردی از قبیل همکاری با دیگران، برنامه‌ریزی زمانی و تبلیغ و تعریف و فکر اولیه فیلمنامه را در بر دارد که این بخش به خواننده این امکان را می‌دهد که چگونه می‌توان در فیلمنامه‌نویسی حرفه‌ای شد.