عکاسی

میتوانیم ادعا کنیم تیم عکاسی گروه فیلمسازان پندار از جمله حرفه ایی ترین عکاسان هستند که از تمامی ابزارها و لوازم حرفه ایی روز دنیا را در اختیار دارند. که با تجربه سالها عکاسی اندوخته ایی گرانبها برای بهره برداری صاحبان کسب و کار فراهم آورده است. ما قادریم تمامی نیازهای عکاسی شما را پوشش دهیم.

عکاسی صنعتی 

این حوزه از عکاسی نیاز به تجهیزات و از همه مهمتر تجربه کافی دارد. پروژ های عکاسی ما بسیار گسترده بوده و تقریبا در عمده بخش های صنعت دارای تجربه هستیم.

عکاسی پرتره

ما قادریم عکسهای پرتره را هم در آتلیه مجهز خود و یا در محل شما انجام دهیم. این امکانی است بر پایه دو سیستم ثابت و سیار تا خواست شما انجام شود

عکاسی آتلیه

عکاسی از هر سوژه ایی که نیاز به نورپردازی و تجهیزات خاص حرفه ایی داشته باشد در آتلیه ما قابل انجام است.