تهیه کننده نویسنده و منتقد

همکاری با حوزه هنر و اندیشه اسلامی در دهه شصت